Údržbu komína svěřte vždy profesionálům

Autorizované měření emisí

(Zákon byl 1.9.2012 zrušen)

PODLE ZÁKONA Č. 86/2002, O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Tato služba byla určena provozovatelům zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti:
Autorizované měření

  • pro spotřebiče na tuhá paliva 15 – 200 kW
  • pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva 11 – 200 kW

U těchto spotřebičů byla povinnost zajistit autorizované měření účinnosti spalování měřením množství vypouštěných látek 1× za dva roky a kontrole spalinových látek v určených termínech. V případě, že máme se zákazníkem trvalou smlouvu, kde se předem dohodneme na finančních podmínkách, provádíme měření a kontroly pravidelně v intervalech, které jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb. a vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. Odpadne Vám tak starost o tuto povinnost.

 

 

 

 

 Adresa:
Kominictví Jiří Hlavín s.r.o.
Plzeňská 198/49
150 00 - Praha 5
Telefon:
+420 602 203 893
+420 257 324 883
E-mail:
hlavin.jiri@volny.cz
Otevírací doba:
PO - PÁ:
9:00 - 14:30