Údržbu komína svěřte vždy profesionálům

Čištění komínů a kouřovodů

Čištění spalinových cest dle zákona č. 133/1985 Sb. a novém předváděcím předpisu – vyhlášce č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016:
Čištění komínů

  • kotle na plynná paliva -výkon do 50 kW – 1× ročně, nad 50 kW – 2× ročně (kondenzační kotle 1x za 2 roky)
  • kotle na tuhá a kapalná paliva – výkon do 50 kW –  3 × ročně, nad 50 kW – 4× ročně (rekreační užití např. chaty 1x za 2 roky)
  • v případě komerčního využití (Pizzerie) doporučujeme čištění komínu od pece každý měsíc!
  • celkově je nutnost čištění nařízena tam, kde je do komínu připojen spotřebič, a to i když je využíván třeba jen sezónně

Mezi lidmi je bohužel rozšířená otázka – proč čistit komín od plynového spotřebiče??? Odpověď je velmi jednoduchá, spaliny, které jsou spalinovou cestou (komínem) odváděny do ovzduší jsou nemálo agresivní vůči materiálům ze kterých je komín postaven. Hodně z vás, kteří by jste tuto otázku kominíkovi či kominické firmě položili, bylo překvapeno. Proto prosím nahlédněte na pár fotografií na spalinové cesty, které jsou z provozu právě „jen“ plynových spotřebičů a nebyly čištěny:

 ….. a výběr ze závad spalinových cest (vložka sjetá do sopouchu, ucpaný kondenzační kus – u turbo kotlů, rozpojený kouřovod, cizí těleso bránící správnému odvodu spalin):Adresa:
Kominictví Jiří Hlavín s.r.o.
Plzeňská 198/49
150 00 - Praha 5
Telefon:
+420 602 203 893
+420 257 324 883
E-mail:
hlavin.jiri@volny.cz
Otevírací doba:
PO - PÁ:
9:00 - 14:30