fbpx
ltx-parallax-layer
Sledujte nás na Facebooku!

Autorizované měření emisí

kominické a výškové práce svěřte profesionálům

Jak probíhá služba autorizované měření emisí?

HLAVÍN

(Zákon byl 1.9.2012 zrušen)

PODLE ZÁKONA Č. 86/2002, O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Tato služba byla určena provozovatelům zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti:

Autorizované měření:

  • pro spotřebiče na tuhá paliva 15 – 200 kW
  • pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva 11 – 200 kW

U těchto spotřebičů byla povinnost zajistit autorizované měření účinnosti spalování měřením množství vypouštěných látek 1× za dva roky a kontrole spalinových látek v určených termínech. V případě, že máme se zákazníkem trvalou smlouvu, kde se předem dohodneme na finančních podmínkách, provádíme měření a kontroly pravidelně v intervalech, které jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb. a vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. Odpadne Vám tak starost o tuto povinnost.

Kominictví Jiří Hlavín s.r.o.
Plzeňská 198/49
150 00 – Praha 5

+420 602 203 893
+420 257 324 883
hlavin.jiri@volny.cz
logo praha
logo praha 2
NASE-LOGO-e1532440555148-300x300
Untitled design (59)
Untitled design (58)
lidl logo